شماره های تماس

RFQ List

درخواستهای خرید

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

درخواست های خرید یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا درخواست های خریدمیلگرد.

درخواست خرید

بدون حتی یک تلفن خریدار محصولات خودتان را پیدا کنید و به آن ها قیمت دهید

تعداد نتایج : ۶۶
فیلتر های اعمال شده :
دسته ورق گالوانیزه و رنگی
درخواست خرید
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29019

ورق ۱/۸گالوانیزه عرض ۹۰ ،

۱۳۹۹/۰۳/۱۶ - ۲۰:۲۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29084

گالوانیزه ،

۱۳۹۹/۰۳/۱۵ - ۱۳:۵۷

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29001

۴۰ گالوانیزه ،

۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۳:۳۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-28751

ورق ۵۰عرض۱۰۰۰تاراز یا کاشان ،

۱۳۹۹/۰۳/۰۸ - ۱۱:۴۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-28717

ورق ۵ گالوانیزه ،

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ - ۱۵:۴۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-28344

قرمز ۱ رول ابی ۱ رول ،

۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۱۳:۴۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-28162

ورق گالوانیزه ۲ میل ۱۲۵۰ ،

۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۰۹:۴۱

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-28060

گالوانیزه ،

۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۰۹:۳۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-27831

ورق قرمز و ابی ،

۱۳۹۹/۰۲/۲۵ - ۰۹:۴۷

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-27201

رنگی مبارکه ،

۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۱۰:۱۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-27035

رنگی مبارکه ،

۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - ۱۱:۲۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-26774

ورق رنگی ،

۱۳۹۹/۰۲/۱۱ - ۱۱:۲۷

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-26333

ورق رنگی ۵۰ مجتمع فولاد اصفهان ،

۱۳۹۹/۰۲/۰۵ - ۰۹:۴۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-26198

ورق قرمز و ابی ،

۱۳۹۹/۰۲/۰۳ - ۱۰:۱۱

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-24396

ضخامت ۰/۹ عرض ۱۲۵۰ ، ضخامت ۱/۲۵ عرض ۱۲۵۰ ، ضخامت ۱ عرض ۱۲۵۰ ،

۱۳۹۸/۱۲/۰۹ - ۰۹:۵۰

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-24394

ضخامت ۰/۸ عرض۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ درجه ۲ ظرفیت ،

۱۳۹۸/۱۲/۰۹ - ۰۹:۴۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-21656

ورق رنگی مبارکه یا هفت الماس ،

۱۳۹۸/۱۱/۰۱ - ۱۳:۴۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-21037

ورق ۵ برای پوشش ،

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۰۹:۴۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-20932

ورق گالوانیزه ،

۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۱:۱۴

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-20613

رنگی (آبی )درجه ۲ فولاد مبارکه ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۸ - ۱۱:۲۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-20433

ورق گالوانیزه ۲ میل _ ابعاد ۱*۲_ مترمربع ۸۰_ ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۸ - ۱۰:۰۷

جزئیات ...