شماره های تماس

RFQ List

درخواستهای خرید

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

درخواست های خرید یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا درخواست های خریدمیلگرد.

درخواست خرید

بدون حتی یک تلفن خریدار محصولات خودتان را پیدا کنید و به آن ها قیمت دهید

تعداد نتایج : ۶۶
فیلتر های اعمال شده :
دسته ورق روغنی (سرد)
درخواست خرید
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-29079

ورق ۰/۷ روغنی ۱۵۰تا۱۵۵ ،

۱۳۹۹/۰۳/۱۷ - ۱۳:۴۹

جزئیات ...
درخواست خرید
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-29050

روغنی ضخامت ۲ ،

۱۳۹۹/۰۳/۱۵ - ۱۳:۱۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28668

ورق ۸۰/ روغنی عرض ۱۵۰ ،

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ - ۱۲:۰۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28520

۱۰۰۰*۲ ،

۱۳۹۹/۰۳/۰۱ - ۱۴:۱۷

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28446

ورق ۸۰/ روغنی عرض ۱۵۰ ،

۱۳۹۹/۰۳/۰۱ - ۱۸:۱۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28374

ضخامت ۱ میل عرض ۱/۲۵ ،

۱۳۹۹/۰۳/۰۲ - ۱۰:۰۴

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28185

ضخامت ۸۰ روغنی ،

۱۳۹۹/۰۲/۳۰ - ۱۱:۳۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28171

ضخامت ۱/۵ عرض ۱۰۰۰ ،

۱۳۹۹/۰۲/۳۰ - ۰۹:۵۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28160

ورق روغنی ،

۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۰۸:۵۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28150

st12 ،

۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۱۵:۴۱

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28017

ضخامت ۲ عرض ۱۰۵ یا ۱۲۵ st12 ،

۱۳۹۹/۰۳/۰۴ - ۰۸:۵۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-27909

ورق st14 ،

۱۳۹۹/۰۲/۲۵ - ۱۷:۲۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-27829

روغنی ۱/۲۵ ،

۱۳۹۹/۰۲/۲۴ - ۰۹:۴۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-27666

ضخامت ۱/۲۵عرض۱ ضخامت ۲/۵عرض عرض ۱۲۵ ضخامت ۲عرض ۱ ،

۱۳۹۹/۰۲/۲۷ - ۱۱:۲۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-27575

ضخامت ۵۰ عرض ۱۲۰ یا ۱۲۵ کیفیت EK2 ،

۱۳۹۹/۰۳/۰۹ - ۱۱:۳۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-27524

ضخامت ۵۰ عرض ۱۲۰ یا ۱۲۵ کیفیت EK2 ،

۱۳۹۹/۰۲/۱۹ - ۱۱:۰۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-27439

۱/۵ ۱متر فولاد غرب ۱ فولاد غرب ،

۱۳۹۹/۰۲/۱۹ - ۱۲:۰۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-27437

۱رول ۱/۵رول ۱/۲۰رول ،

۱۳۹۹/۰۲/۱۸ - ۱۲:۰۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-27299

ضخامت ۷۰ عرض ۱ کیفیت ek2 یا ek4 ،

۱۳۹۹/۰۲/۱۸ - ۰۹:۴۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-27198

فولاد مبارکه-فولاد غرب ،

۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۱۰:۰۰

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-27195

مبارکه ،

۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۰۹:۵۳

جزئیات ...