شماره های تماس

RFQ List

درخواستهای خرید

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

درخواست های خرید یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا درخواست های خریدمیلگرد.

درخواست خرید

بدون حتی یک تلفن خریدار محصولات خودتان را پیدا کنید و به آن ها قیمت دهید

تعداد نتایج : ۳۷
فیلتر های اعمال شده :
دسته ورق روغنی (سرد)
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-21063

روغنی ،

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۱:۲۴

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-20681

ورق ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۹ - ۰۹:۲۰

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-20358

۵۰ کوتاه و بلند فولاد مبارکه ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۶ - ۱۱:۴۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-20332

ورق ۱/۵ میل روغنی فابریک ۱۲۵*۲۵۰ ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۶ - ۱۰:۱۷

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-19752

ورق ۱/۱۵ و ۱.۵ روغنی عرض ۱۰۰۰ ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۰ - ۱۰:۰۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-19615

ورق ۱.۵ روغنی ،

۱۳۹۸/۱۰/۰۶ - ۱۳:۱۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-19449

اسپیره ،

۱۳۹۸/۱۰/۰۴ - ۱۰:۴۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-19300

۶۰ روغنی فولادمبارکه و فولاد غرب و الماس عرض ۱۰۰۰ ،

۱۳۹۸/۱۰/۰۹ - ۱۰:۲۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-19194

۲روغنی عرض ۱۲۵ مبارکه ،

۱۳۹۸/۱۰/۰۲ - ۱۰:۲۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-18576

اسپیره ، روغنی ۰/۵۰ عرض ۱۰۰۰ ، روغنی ۰/۴۰ عرض ۱۰۰۰ ،

۱۳۹۸/۰۹/۲۸ - ۱۰:۴۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-18230

ورق روغنی ۹۰ عرض یک متر ،

۱۳۹۸/۰۹/۲۴ - ۱۴:۳۰

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-17862

ورق روغنی ۱.۱ و ۱ ،

۱۳۹۸/۰۹/۲۱ - ۱۱:۰۴

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-17753

ورق روغنی ازضخامت۰/۴۰تا ۲میل ،

۱۳۹۸/۰۹/۲۲ - ۰۱:۰۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-17325

ورق روغنی st12 ،

۱۳۹۸/۰۹/۱۴ - ۱۲:۲۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-16876

ورق ۲ میل روغنی عرض ۱۲۵ رول ، ورق ۲میل عرض ۱۰۰۰ رول ،

۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۰۹:۵۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-16852

ورق سرد ،

۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۳:۵۰

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-16661

۱/۵روغنی عرض ۱ متر و ۱میل روغنی عرض ۱ متر ،

۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۴:۵۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-16421

ورق روغنی ،

۱۳۹۸/۰۸/۲۳ - ۱۲:۵۴

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-16399

ورق روغني الماس ٠/٥٠ عرض ١٢٥ ظرفيت ،

۱۳۹۸/۰۸/۲۵ - ۱۲:۲۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-16060

ورق ۲ میل روغنی عرض ۱۲۵ رول ،

۱۳۹۸/۰۸/۱۴ - ۱۲:۳۱

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
ورق روغنی ۵۰ مبارکه st14 هر ۲ عرض

۱۳۹۸/۰۷/۰۷ - ۰۹:۱۸

جزئیات ...