شماره های تماس

RFQ List

درخواستهای خرید

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

درخواست های خرید یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا درخواست های خریدمیلگرد.

درخواست خرید

بدون حتی یک تلفن خریدار محصولات خودتان را پیدا کنید و به آن ها قیمت دهید

تعداد نتایج : ۴۵
فیلتر های اعمال شده :
دسته ورق روغنی (سرد)
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-24395

ورق روغنی ضخامت های ۱ و ۱/۲۵ و ۱/۵ ،

۱۳۹۸/۱۲/۱۸ - ۰۹:۴۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-23052

ورق ۰/۶ عرض ۱ متر ،

۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۱۱:۵۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-22669

ورق روغنی ،

۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۰۸:۵۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-22665

۱.۲۵*۹۰۰ میلیمتر st 13 یا st14 ،

۱۳۹۸/۱۱/۱۶ - ۲۲:۱۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-22563

ST14 ضخامت ۱/۲ یا ۱/۲۵ ،

۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۱۵:۳۴

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-22553

۰/۶ سر رول عرض ۱۰۰۰ ،

۱۳۹۸/۱۱/۱۴ - ۱۲:۵۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-22293

ورق st14 ضخامت ۱ عرض ۱۲۵۰ ،

۱۳۹۸/۱۱/۱۰ - ۰۹:۰۱

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-21773

یک میل رول ،

۱۳۹۸/۱۱/۰۳ - ۱۰:۴۴

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-21063

روغنی ،

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۱:۲۴

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-20681

ورق ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۹ - ۰۹:۲۰

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-20358

۵۰ کوتاه و بلند فولاد مبارکه ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۶ - ۱۱:۴۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-20332

ورق ۱/۵ میل روغنی فابریک ۱۲۵*۲۵۰ ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۶ - ۱۰:۱۷

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-19752

ورق ۱/۱۵ و ۱.۵ روغنی عرض ۱۰۰۰ ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۰ - ۱۰:۰۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-19615

ورق ۱.۵ روغنی ،

۱۳۹۸/۱۰/۰۶ - ۱۳:۱۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-19449

اسپیره ،

۱۳۹۸/۱۰/۰۴ - ۱۰:۴۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-19300

۶۰ روغنی فولادمبارکه و فولاد غرب و الماس عرض ۱۰۰۰ ،

۱۳۹۸/۱۰/۰۹ - ۱۰:۲۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-19194

۲روغنی عرض ۱۲۵ مبارکه ،

۱۳۹۸/۱۰/۰۲ - ۱۰:۲۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-18576

اسپیره ، روغنی ۰/۵۰ عرض ۱۰۰۰ ، روغنی ۰/۴۰ عرض ۱۰۰۰ ،

۱۳۹۸/۰۹/۲۸ - ۱۰:۴۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-18230

ورق روغنی ۹۰ عرض یک متر ،

۱۳۹۸/۰۹/۲۴ - ۱۴:۳۰

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-17862

ورق روغنی ۱.۱ و ۱ ،

۱۳۹۸/۰۹/۲۱ - ۱۱:۰۴

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-17753

ورق روغنی ازضخامت۰/۴۰تا ۲میل ،

۱۳۹۸/۰۹/۲۲ - ۰۱:۰۸

جزئیات ...