شماره های تماس

RFQ List

درخواستهای خرید

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

درخواست های خرید یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا درخواست های خریدمیلگرد.

درخواست خرید

بدون حتی یک تلفن خریدار محصولات خودتان را پیدا کنید و به آن ها قیمت دهید

تعداد نتایج : ۹
فیلتر های اعمال شده :
دسته ورق اسید شویی
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق اسید شویی - RFQ-28058

ورق stw22 ،

۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۰۹:۱۴

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق اسید شویی - RFQ-25861

ورق ۳ اسید شویی ،

۱۳۹۹/۰۱/۲۸ - ۱۱:۰۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق اسید شویی - RFQ-24258

ورق ۴ اسید شویی ،

۱۳۹۸/۱۲/۰۷ - ۱۲:۱۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق اسید شویی - RFQ-22664

۲.۵ w 22 عرض ۱۰۰۰ ،

۱۳۹۸/۱۱/۱۶ - ۲۲:۰۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق اسید شویی - RFQ-22294

ورق ۴۴۰saph ضخامت ۵ ،

۱۳۹۸/۱۱/۱۰ - ۰۹:۰۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق اسید شویی - RFQ-22072

ورق فولهار ،

۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۰۹:۴۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق اسید شویی - RFQ-21090

ورق ۳ میل اسیدشوی عرض ۱۲۵ w22 ،

۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۴:۱۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق اسید شویی - RFQ-20023

۲.۵میل عرض۱۲۵ haph440 ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۰۸:۱۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق اسید شویی - RFQ-20011

saph440 ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۰ - ۱۳:۳۸

جزئیات ...