شماره های تماس

RFQ List

درخواستهای خرید

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

درخواست های خرید یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا درخواست های خریدمیلگرد.

درخواست خرید

بدون حتی یک تلفن خریدار محصولات خودتان را پیدا کنید و به آن ها قیمت دهید

تعداد نتایج : ۱۶
فیلتر های اعمال شده :
دسته نبشی و ناودانی
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - نبشی و ناودانی - RFQ-28471

با سایزهای موجود در عکس ، با سایزهای موجود در عکس ،

۱۳۹۹/۰۳/۰۱ - ۱۱:۳۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-28203

زد ۳×۱۸۰ ،

۱۳۹۹/۰۳/۰۴ - ۱۲:۴۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-27420

ناودانی مشبک عرض ۱۵ ،

۱۳۹۹/۰۲/۱۹ - ۱۱:۱۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-27213

نبشی ۴ سبک ،

۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - ۱۱:۰۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-22259

ناودانی ،

۱۳۹۸/۱۱/۰۹ - ۱۲:۲۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-20899

نبشی ۶ متری و ناودانی ۱۲ متری ،

۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۳:۴۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-20586

ناودانی ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - ۱۶:۳۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-20429

نبشی و ناودانی ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - ۰۹:۵۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-19783

نبشی ۱۲ بلند ،

۱۳۹۸/۱۰/۰۸ - ۱۲:۱۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-19524

سپری ضخامت ۶ ،

۱۳۹۸/۱۰/۰۴ - ۱۶:۴۰

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-18793

نستا ،

۱۳۹۸/۰۹/۲۹ - ۰۶:۲۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-18342

نبشی ۲.۵ گوشت ۱۵۰ ،

۱۳۹۸/۰۹/۲۴ - ۱۳:۲۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-18147

یک لبه و سپری و تسمه و پروفیل ،

۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۶:۱۰

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-17984

یک لبه ۲۰۰ عدد و سپری ۲۰۰ عدد ،

۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۱

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-16647

نبشی بال نامساوی۵۰*۷۵ ،

۱۳۹۸/۰۹/۰۳ - ۱۲:۲۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-16291

نبشی ۵*۵*۵ طول ۶ متری ،

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۰۹:۵۶

جزئیات ...