شماره های تماس

RFQ List

درخواستهای خرید

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

درخواست های خرید یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا درخواست های خریدمیلگرد.

درخواست خرید

بدون حتی یک تلفن خریدار محصولات خودتان را پیدا کنید و به آن ها قیمت دهید

تعداد نتایج : ۷۹
فیلتر های اعمال شده :
دسته میلگرد
درخواست خرید
درخواست خرید میلگرد - ورق گرم (سیاه) - RFQ-23616

نیشابور ، فولادمبارکه ،

۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۱۱:۴۸

جزئیات ...
درخواست خرید
درخواست خرید میلگرد - RFQ-22477

میلگرد نرمال ،

۱۳۹۹/۰۱/۰۲ - ۱۷:۵۲

جزئیات ...
درخواست خرید
درخواست خرید میلگرد - شمش - RFQ-22476

میلگرد نرمال ، میان خطی ،

۱۳۹۹/۰۱/۰۲ - ۱۷:۴۶

جزئیات ...
درخواست خرید
درخواست خرید میلگرد - RFQ-21368

میلگرد ،

۱۳۹۹/۰۱/۲۸ - ۲۱:۵۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-23759

خلیج فارس ، کوثر ،

۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - ۱۵:۵۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-23597

میلگرد A4 میانه ،

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۰:۰۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-23585

۱۶ A3 ،

۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-23406

میلگرد A4 میانه ،

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ - ۱۲:۱۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-23126

گرد ذوبی ۱۲ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۰ و ۳۲ ،

۱۳۹۸/۱۱/۲۲ - ۱۱:۴۷

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-22765

ذوبی ،

۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۱۲:۵۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-22763

میلگرد ذوبی ،

۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۱۲:۵۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-22070

گرد ۱۲ ،

۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۰۹:۳۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-21391

میلگرد A1 ،

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۱:۰۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-21210

"میلگرد از جنس CK60 به قططر ۳۰ م م ،

۱۳۹۸/۱۰/۲۷ - ۰۹:۵۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-20925

میلگرد A2 - 10 ,12 و A3 ،

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۰:۱۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-20923

گرد ۱۶ اپوکسی ،

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۰:۰۴

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-20805

A3 ،

۱۳۹۸/۱۰/۲۲ - ۱۱:۲۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-20630

انواع میلگرد ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۸ - ۱۳:۰۴

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-20578

میلگرد ۱۶ ذوبی _ ۱۲ متری- آجدارA3- بارگیری از کارخانه ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۹ - ۱۳:۵۷

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-20413

گرد A3 ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - ۰۹:۰۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-20353

۱۶ ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۵ - ۱۱:۳۴

جزئیات ...