شماره های تماس

RFQ List

درخواستهای خرید

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

درخواست های خرید یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا درخواست های خریدمیلگرد.

درخواست خرید

بدون حتی یک تلفن خریدار محصولات خودتان را پیدا کنید و به آن ها قیمت دهید

تعداد نتایج : ۱۰۸
فیلتر های اعمال شده :
دسته میلگرد
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-35746

ورق ٣ ابعادی ،

۱۳۹۹/۰۶/۲۳ - ۱۳:۲۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35700

پوسته اکسید اهن ،

۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۱۱:۰۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-35617

ضخامت ۱ عرض۱۲۵۰ ،

۱۳۹۹/۰۶/۲۹ - ۱۱:۰۷

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید انواع لوله - RFQ-35548

لوله ی ۱۸ اینچ ۶ میل تست اب ،

۱۳۹۹/۰۶/۱۹ - ۱۱:۲۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-35487

میلگرد ١۴ ،

۱۳۹۹/۰۶/۱۸ - ۱۲:۴۰

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-34467

زاگرس ،

۱۳۹۹/۰۶/۰۲ - ۱۳:۱۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-34102

میلگرد ،

۱۳۹۹/۰۶/۰۳ - ۲۳:۰۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-33642

میل گرد ۱۰ آجدار ،

۱۳۹۹/۰۵/۲۴ - ۱۲:۳۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-33385

میلگرد ۱۰ آجدار ،

۱۳۹۹/۰۵/۲۱ - ۱۶:۴۰

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-33283

میلگرد ساده ۴۰و ۴۶ میلیمتری ،

۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۱۳:۳۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-32940

میلگرد ۱۰ آجدار ،

۱۳۹۹/۰۵/۱۵ - ۰۵:۵۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-32551

میلگرد ۱۶ ،

۱۳۹۹/۰۵/۱۰ - ۱۲:۴۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-32022

میلگرد ۱۶ ،

۱۳۹۹/۰۴/۳۱ - ۱۳:۱۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-31327

میلگرد ۱۶-۳۲ ،

۱۳۹۹/۰۴/۲۲ - ۱۱:۰۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-30960

شماره۱۲ ،

۱۳۹۹/۰۴/۲۴ - ۱۹:۳۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-30907

میلگرد آجدار ۲۰ a3 ،

۱۳۹۹/۰۴/۱۶ - ۱۲:۰۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-30775

میلگرد۸سبک ،

۱۳۹۹/۰۴/۱۳ - ۱۸:۲۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-30682

۲۰ ،

۱۳۹۹/۰۴/۱۳ - ۱۵:۵۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-30605

میلگرد ۱۴ و ۱۶ ،

۱۳۹۹/۰۴/۱۲ - ۰۹:۳۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-30395

میلگرد ،

۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۰:۲۱

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-29667

میلگرد۱۶ و۱۴ ،

۱۳۹۹/۰۳/۲۶ - ۱۶:۵۰

جزئیات ...