شماره های تماس

RFQ List

درخواستهای خرید

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

درخواست های خرید یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا درخواست های خریدمیلگرد.

درخواست خرید

بدون حتی یک تلفن خریدار محصولات خودتان را پیدا کنید و به آن ها قیمت دهید

تعداد نتایج : ۸۷
فیلتر های اعمال شده :
دسته میلگرد
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-28845

انواع میلگرد ،

۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - ۱۰:۴۷

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-27999

گرد راد همدان ،

۱۳۹۹/۰۲/۲۵ - ۱۴:۲۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-27964

میلگرد ذوبی ۱۶و ۱۸ ،

۱۳۹۹/۰۲/۲۵ - ۱۲:۵۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-27696

میلگرد ۱۴ و ۱۶ زاگرس ،

۱۳۹۹/۰۲/۲۲ - ۱۳:۲۱

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-27658

میلگرد ۱۶ ذوبی ،

۱۳۹۹/۰۲/۲۳ - ۱۱:۱۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-27324

ذوب آهن ،

۱۳۹۹/۰۲/۱۹ - ۱۱:۴۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-27302

میلگرد ck 45 ،

۱۳۹۹/۰۲/۱۸ - ۰۹:۴۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-27214

میلگرد ۸ ،

۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - ۱۱:۱۴

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-27041

میلگرد ۲۰و ۲۵ ،

۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۱۱:۵۷

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-26651

۱۰ نرمال a2 ،

۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - ۱۹:۰۱

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-26154

میلگرد ck45 قطر ۳۰ و ۳۵ ،

۱۳۹۹/۰۲/۰۲ - ۱۳:۲۰

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-25667

میلگرد a3 صادراتی ،

۱۳۹۹/۰۱/۳۰ - ۱۰:۴۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-24088

میلگرد ۸ تا ۳۲ ،

۱۳۹۸/۱۲/۰۶ - ۰۹:۰۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-23759

خلیج فارس ، کوثر ،

۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - ۱۵:۵۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - ورق گرم (سیاه) - RFQ-23616

نیشابور ، فولادمبارکه ،

۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۱۱:۴۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-23597

میلگرد A4 میانه ،

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۰:۰۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-23585

۱۶ A3 ،

۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - ۱۶:۰۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-23406

میلگرد A4 میانه ،

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ - ۱۲:۱۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-23126

گرد ذوبی ۱۲ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۰ و ۳۲ ،

۱۳۹۸/۱۱/۲۲ - ۱۱:۴۷

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - RFQ-22477

میلگرد نرمال ،

۱۳۹۹/۰۱/۰۲ - ۱۷:۵۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید میلگرد - شمش - RFQ-22476

میلگرد نرمال ، میان خطی ،

۱۳۹۹/۰۱/۰۲ - ۱۷:۴۶

جزئیات ...