شماره های تماس

RFQ List

درخواستهای خرید

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

درخواست های خرید یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا درخواست های خریدمیلگرد.

درخواست خرید

بدون حتی یک تلفن خریدار محصولات خودتان را پیدا کنید و به آن ها قیمت دهید

تعداد نتایج : ۱۴
فیلتر های اعمال شده :
دسته قراضه (ضایعات)
درخواست خرید
درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-25206

میان خطی ،

۱۳۹۹/۰۴/۰۶ - ۱۴:۴۱

جزئیات ...
درخواست خرید
درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-21856

بوته سوخته ،

۱۴۰۱/۰۱/۱۲ - ۱۴:۳۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-26423

تیر ورق بال۱۲ جان۸ بال۸ جان۶ ،

۱۳۹۹/۰۲/۰۵ - ۱۰:۰۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-22473

ضایعات چدن یکدست ،

۱۳۹۸/۱۱/۱۲ - ۱۴:۴۰

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-20450

ضایعات ریلی ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - ۱۱:۱۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-19746

کشتی ضایعاتی ،

۱۳۹۸/۱۰/۰۸ - ۰۹:۳۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-18229

اهن ،

۱۳۹۸/۰۹/۲۸ - ۱۲:۳۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-16658

ورق ضایعاتی خشک ،

۱۳۹۸/۰۹/۰۳ - ۱۳:۴۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
آهن قراضه

۱۳۹۸/۰۷/۲۷ - ۱۲:۲۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
خرید آهن قراضه و ضایعاتی

۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۰:۴۰

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
خرید سر ورق میان خطی

۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۱۸:۰۴

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
خرید مواد اولیه نورد گرم

۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۱۸:۵۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
خرید گندله و اهن اسفنجی

۱۳۹۷/۱۰/۰۸ - ۲۳:۰۴

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
خریدار ضایعات اهن (قراضه )

۱۳۹۷/۰۹/۳۰ - ۱۶:۳۸

جزئیات ...