شماره های تماس

RFQ List

درخواستهای خرید

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

درخواست های خرید یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا درخواست های خریدمیلگرد.

درخواست خرید

بدون حتی یک تلفن خریدار محصولات خودتان را پیدا کنید و به آن ها قیمت دهید

تعداد نتایج : ۹
فیلتر های اعمال شده :
دسته سایر محصولات
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید سایر محصولات - RFQ-17614

نیاز به خدمات سند بلاست برای مخزن ،

۱۳۹۸/۰۹/۱۵ - ۱۱:۱۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید سایر محصولات - RFQ-17524

ريل ،

۱۳۹۸/۰۹/۱۵ - ۱۲:۴۱

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید سایر محصولات - RFQ-17488

باربری ،

۱۳۹۸/۰۹/۱۴ - ۰۹:۳۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید سایر محصولات - RFQ-17341

سوله دست دوم دهانه ۲۰ طول ۳۰متر ،

۱۳۹۸/۰۹/۱۲ - ۱۳:۰۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید سایر محصولات - RFQ-16915

سوله دست دوم ،

۱۳۹۸/۰۹/۱۲ - ۱۲:۰۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید سایر محصولات - RFQ-16738

ورق ۲ اسید ،

۱۳۹۸/۰۹/۱۳ - ۱۲:۲۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید سایر محصولات - RFQ-16142

استپ زد ضخامت ۸ میلیمتر ،

۱۳۹۸/۰۸/۲۰ - ۱۱:۳۷

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید سایر محصولات - RFQ-16141

گاردریل فلزی ،

۱۳۹۸/۰۹/۰۳ - ۱۱:۱۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید سایر - RFQ-16135

کوره ذوب فلزات ۱۰۰ الی ۱۵۰تن ،

۱۳۹۸/۰۹/۰۸ - ۰۸:۵۰

جزئیات ...