شماره های تماس

RFQ List

درخواستهای خرید

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

درخواست های خرید یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا درخواست های خریدمیلگرد.

درخواست خرید

بدون حتی یک تلفن خریدار محصولات خودتان را پیدا کنید و به آن ها قیمت دهید

تعداد نتایج : ۴۴
فیلتر های اعمال شده :
دسته تیرآهن
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-28593

۱۴ ،

۱۳۹۹/۰۳/۰۴ - ۱۱:۵۷

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - نبشی و ناودانی - RFQ-28471

با سایزهای موجود در عکس ، با سایزهای موجود در عکس ،

۱۳۹۹/۰۳/۰۱ - ۱۱:۳۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-27832

تیراهن ۱۴و ۱۶ اهوازای ،

۱۳۹۹/۰۲/۲۵ - ۰۹:۵۴

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-27811

تیراهن نرمال ۱۴.۱۶.۱۸.۲۰.۲۲ ،

۱۳۹۹/۰۲/۲۴ - ۱۴:۰۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-27322

ذوب اهن ،

۱۳۹۹/۰۲/۱۹ - ۱۱:۴۷

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-27297

تیراهن ۱۶-۲۰-۲۷ ،

۱۳۹۹/۰۲/۱۸ - ۰۹:۳۴

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-27216

تیراهن ۱۶ اهوازی ،

۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - ۱۱:۱۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-27115

اصفهان ،

۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۱۷:۲۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-27043

تیراهن اهوازی ،

۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۱۲:۰۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-26559

تیرآهن ۱۴ اصفهان ،

۱۳۹۹/۰۲/۰۹ - ۲۳:۳۴

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-25518

تیراهن ،

۱۳۹۹/۰۱/۲۴ - ۱۲:۲۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-23766

اصفهان ،

۱۳۹۸/۱۲/۰۳ - ۰۹:۱۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-23129

تیر آهن ذوبی ۱۴ و ۱۶ و ۱۸ ،

۱۳۹۸/۱۱/۲۲ - ۱۱:۴۷

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-21482

تیر اهن۱۴ ،

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۰۸:۳۷

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-21385

تیر ۱۴ ذوبی ،

۱۳۹۸/۱۱/۰۱ - ۱۰:۲۰

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-20898

تیر آهن ،

۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۳:۴۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-20427

تیر آهن ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - ۰۹:۴۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-20050

۱۸ و ۲۰ و ۲۲ صادراتی ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۵۱

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-19854

تیرآهن ۱۴، ۱۶، ۱۸ ذوب ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۰ - ۰۸:۴۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-19480

ذوبی ،

۱۳۹۸/۱۰/۰۴ - ۱۲:۲۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-18410

تیراهن ۱۸ ،

۱۳۹۸/۰۹/۲۵ - ۱۰:۳۸

جزئیات ...