شماره های تماس

RFQ List

درخواستهای خرید

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

درخواست های خرید یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا درخواست های خریدمیلگرد.

درخواست خرید

بدون حتی یک تلفن خریدار محصولات خودتان را پیدا کنید و به آن ها قیمت دهید

تعداد نتایج : ۳۳
فیلتر های اعمال شده :
دسته تیرآهن
درخواست خرید
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-21482

تیر اهن۱۴ ،

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۰۸:۳۷

جزئیات ...
درخواست خرید
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-21385

تیر ۱۴ ذوبی ،

۱۳۹۸/۱۱/۰۱ - ۱۰:۲۰

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-20898

تیر آهن ،

۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۳:۴۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-20427

تیر آهن ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - ۰۹:۴۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-20050

۱۸ و ۲۰ و ۲۲ صادراتی ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۱:۵۱

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-19854

تیرآهن ۱۴، ۱۶، ۱۸ ذوب ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۰ - ۰۸:۴۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-19480

ذوبی ،

۱۳۹۸/۱۰/۰۴ - ۱۲:۲۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-18410

تیراهن ۱۸ ،

۱۳۹۸/۰۹/۲۵ - ۱۰:۳۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-18216

۱۲ ،

۱۳۹۸/۰۹/۲۷ - ۱۲:۱۰

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-17734

تیرآهن نرمال ،

۱۳۹۸/۰۹/۱۷ - ۱۲:۰۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-17381

انواع تیرآهن ،

۱۳۹۸/۰۹/۱۳ - ۱۰:۰۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-17380

انواع تیرآهن ،

۱۳۹۸/۰۹/۱۳ - ۱۰:۰۷

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تیرآهن - RFQ-17106

انواع تیرآهن ،

۱۳۹۸/۰۹/۱۰ - ۰۹:۰۴

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
تیرآهن نرمال

۱۳۹۸/۰۷/۰۷ - ۱۲:۴۱

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
لوله ۱۰ اینچ ۱۳ تا ۱۵ میل

۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - ۲۳:۳۷

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
خریدتیر۱۶ذوبی۳۲۰شاخه

۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۵:۰۴

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
خرید ۵۰۰ شاخه تیرآهن ۱۶ اصفهان

۱۳۹۸/۰۲/۱۴ - ۱۲:۰۷

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
خرید ۵۰۰ شاخه تیرآهن اصفهان

۱۳۹۸/۰۲/۱۱ - ۱۲:۰۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
خریدار ضایعات اهن الات وفلزات رنگی وتخریب ساختمان وغیره

۱۳۹۸/۰۱/۲۶ - ۱۴:۱۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
میلگرد نرمال۱۴

۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۱۴:۲۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
میلگرد ذوبی ۱۶

۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۱۴:۱۷

جزئیات ...