شماره های تماس

RFQ List

درخواستهای خرید

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

درخواست های خرید یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا درخواست های خریدمیلگرد.

درخواست خرید

بدون حتی یک تلفن خریدار محصولات خودتان را پیدا کنید و به آن ها قیمت دهید

تعداد نتایج : ۱۸
فیلتر های اعمال شده :
دسته تولیدات و مصنوعات فلزی
درخواست خرید
درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-22891

گندله شکسته یا گندله درجه دو ،

۱۳۹۹/۰۴/۲۹ - ۱۲:۲۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-21483

ریل ۳۰ *۵۰ ،

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۰۸:۳۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-21270

"بشکه ۵۰ یا ۶۰کیلویی برای مواد پلی اتیلن " ،

۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۲:۰۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-20967

بشکه فلزی ،

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۳:۱۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-20965

بشکه گالوانیزه ،

۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۳:۰۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-20432

تسمه ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۸ - ۱۰:۰۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-20247

بشکه ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۴ - ۱۰:۰۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-20244

بست لوله داربستی ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۵ - ۰۹:۵۱

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-20120

بشکه برای صادرات نفت سفید و گازوییل ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۵:۱۰

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-20055

بشکه گالوانیزه درب دار ،

۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ۱۲:۰۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-19590

بشکه فلزی ،

۱۳۹۸/۱۰/۰۵ - ۱۲:۱۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید مصنوعات فلزی - RFQ-17602

بشکه ،

۱۳۹۸/۰۹/۱۵ - ۱۰:۰۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید مصنوعات فلزی - RFQ-17408

بشکه فلزی ،

۱۳۹۸/۰۹/۱۵ - ۱۲:۵۱

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید مصنوعات فلزی - RFQ-17238

تسمه ۳ میل- ۳ سانت ،

۱۳۹۸/۰۹/۱۴ - ۱۲:۲۱

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید مصنوعات فلزی - RFQ-17237

تسمه ۵میل- ۳ سانت ،

۱۳۹۸/۰۹/۱۴ - ۱۲:۱۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید مصنوعات فلزی - RFQ-17173

بشکه برای مواد نفتی ،

۱۳۹۸/۰۹/۱۴ - ۱۶:۰۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید مصنوعات فلزی - RFQ-17018

تسمه ۵میل- ۳ سانت ،

۱۳۹۸/۰۹/۰۹ - ۱۲:۱۴

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید مصنوعات فلزی - RFQ-17017

تسمه ۳ میل- ۳ سانت ،

۱۳۹۸/۰۹/۰۹ - ۱۲:۱۲

جزئیات ...