شماره های تماس

RFQ List

درخواستهای خرید

در این قسمت ما به شما کمک می کنیم تا :

جهت مشاهده کلیک کنید...

درخواست خرید

درخواست های خرید یک محصول خاص را پیدا کنید مثلا درخواست های خریدمیلگرد.

درخواست خرید

بدون حتی یک تلفن خریدار محصولات خودتان را پیدا کنید و به آن ها قیمت دهید

تعداد نتایج : ۵۷
فیلتر های اعمال شده :
دسته آهن اسفنجی
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35846

گندله ،

۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۱۰:۱۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35845

گندله ،

۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۱۰:۱۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35781

گندله ،

۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۱۱:۰۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35750

گندله ،

۱۳۹۹/۰۶/۲۷ - ۱۳:۳۱

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35700

پوسته اکسید اهن ،

۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۱۱:۰۵

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35642

گندله ،

۱۳۹۹/۰۶/۲۰ - ۱۲:۴۱

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35547

گندله ،

۱۳۹۹/۰۶/۲۲ - ۱۱:۲۲

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35448

گندله ،

۱۳۹۹/۰۶/۲۱ - ۱۰:۴۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-34740

آهن اسفنجی ،

۱۳۹۹/۰۶/۱۴ - ۰۹:۴۳

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-34239

گندله ،

۱۳۹۹/۰۶/۰۲ - ۰۹:۳۰

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-33398

گندله ،

۱۳۹۹/۰۵/۲۴ - ۱۰:۳۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-32874

گندله ،

۱۳۹۹/۰۵/۱۶ - ۱۱:۳۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-32135

گندله زرند کرمان ،

۱۳۹۹/۰۵/۰۴ - ۰۹:۴۷

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-31878

گندله زرند کرمان ،

۱۳۹۹/۰۴/۳۱ - ۱۰:۴۷

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-31774

گندله زرند کرمان ،

۱۳۹۹/۰۴/۳۰ - ۱۰:۰۹

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-31236

پوسته اکسید و اهن اسفنجی ،

۱۳۹۹/۰۴/۲۱ - ۱۱:۲۱

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-31044

گندله ،

۱۳۹۹/۰۴/۱۹ - ۱۰:۴۷

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-30890

گندله ،

۱۳۹۹/۰۴/۱۷ - ۱۰:۲۸

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-30789

گندله ،

۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۱:۱۴

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-30539

گندله ،

۱۳۹۹/۰۴/۱۱ - ۰۹:۳۶

جزئیات ...
درخواست خرید
منقضی شده
درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-30280

سنگ آهن مگنت ۵۰ درصد به بالا ،

۱۳۹۹/۰۴/۰۶ - ۱۳:۲۱

جزئیات ...