شماره های تماس

آگهی خرید

جستجوی آگهی خرید
کل آگهی های خرید:۲۲۳
آگهی های خرید منقضی:۲۱۸
آگهی های خرید فعال:۵
۲۲۳ آگهی خرید یافت شد.
طناز سرابی
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ - ۱۲:۲۸
RFQ-7542
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ - ۱۷:۱۵
RFQ-7534
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - ۱۶:۵۱
RFQ-7533
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ - ۱۰:۵۶
RFQ-7484
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ - ۱۰:۴۳
RFQ-7483
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ - ۱۰:۴۰
RFQ-7482
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ - ۱۰:۳۲
RFQ-7481
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ - ۱۰:۱۶
RFQ-7475
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آذین آهن زرین
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ - ۱۱:۰۴
RFQ-7431
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ - ۲۳:۴۳
RFQ-7429
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ - ۱۳:۰۰
RFQ-7422
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - ۱۵:۱۵
RFQ-7419
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
پیام تاجداری
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ - ۱۶:۰۰
RFQ-7410
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
سهیل قاسمی
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ - ۱۴:۰۶
RFQ-7404
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
سهیل قاسمی
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ - ۱۴:۰۲
RFQ-7403
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
ایلیا تجارت
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ - ۲۰:۱۵
RFQ-7400
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
ایلیا تجارت
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ - ۱۰:۰۰
RFQ-7392
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
ایلیا تجارت
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ - ۰۴:۵۱
RFQ-7387
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
سهیل قاسمی
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ - ۱۳:۱۵
RFQ-7384
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
گهر پایدار
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ - ۱۹:۲۶
RFQ-7375
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
محسن شکرایی
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ - ۰۹:۴۵
RFQ-7369
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ - ۱۵:۴۰
RFQ-7359
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ - ۱۲:۲۸
RFQ-7357
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ - ۱۶:۴۹
RFQ-7353
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
رضا محمديان
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ - ۱۲:۱۳
RFQ-7343
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ - ۱۳:۲۱
RFQ-7318
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ - ۱۳:۲۹
RFQ-7250
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ - ۱۸:۰۰
RFQ-7227
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ - ۱۷:۰۰
RFQ-7226
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۱۸:۱۰
RFQ-7200
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - ۱۸:۴۶
RFQ-7199
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ - ۰۰:۲۰
RFQ-7197
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۱۲:۰۰
RFQ-7182
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۱۴:۰۷
RFQ-7181
تعداد پیشنهاد۲ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ - ۱۹:۰۰
RFQ-7147
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۱۷:۰۰
RFQ-7138
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
توحید ساعی
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ - ۱۰:۱۶
RFQ-7108
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ - ۱۲:۴۷
RFQ-7106
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ - ۱۲:۱۴
RFQ-7098
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
محمد اکبری
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - ۱۶:۰۰
RFQ-7088
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - ۲۳:۳۷
RFQ-7086
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ - ۱۱:۵۷
RFQ-7075
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ - ۱۷:۰۰
RFQ-7053
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ - ۱۷:۰۰
RFQ-7052
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ - ۰۹:۵۰
RFQ-6994
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ - ۰۹:۵۰
RFQ-6993
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
پژمان پژوهان
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ - ۱۳:۲۳
RFQ-6971
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
مصطفی معتمدی
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ - ۱۵:۲۰
RFQ-6917
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
مصطفی معتمدی
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ - ۱۵:۱۸
RFQ-6916
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ - ۱۷:۲۹
RFQ-6906
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ - ۱۷:۰۳
RFQ-6893
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ - ۱۷:۰۵
RFQ-6892
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ - ۱۷:۰۴
RFQ-6891
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ - ۱۳:۴۳
RFQ-6890
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آذین آهن زرین
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ - ۱۳:۲۰
RFQ-6889
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آذین آهن زرین
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ - ۱۳:۱۴
RFQ-6888
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ - ۱۳:۲۳
RFQ-6857
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ - ۱۰:۱۱
RFQ-6814
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
نیک پی کویر
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ - ۲۰:۵۰
RFQ-6813
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
زارع شاهی
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ - ۱۱:۵۰
RFQ-6782
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
زارع شاهی
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ - ۱۱:۴۸
RFQ-6781
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ - ۱۴:۱۵
RFQ-6737
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
صابر توکلی
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ - ۱۲:۳۱
RFQ-6653
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
حسین دبیری
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۱۷:۰۶
RFQ-6619
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ - ۱۳:۴۸
RFQ-6614
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۱۷:۴۹
RFQ-6601
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ - ۱۷:۰۳
RFQ-6557
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ - ۱۸:۵۱
RFQ-6527
تعداد پیشنهاد۳ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۱۷:۰۰
RFQ-6526
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - ۱۱:۴۵
RFQ-6493
تعداد پیشنهاد۲ بیشتر
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۱۶:۱۰
RFQ-6480
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
آهنکو
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ - ۱۴:۰۰
RFQ-6479
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
حسین شعبانی
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - ۰۵:۳۰
RFQ-6470
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
علی صدایی
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ - ۱۲:۵۳
RFQ-6460
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
فراچاپ
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۱۸:۲۵
RFQ-6429
تعداد پیشنهاد۵ بیشتر
منقضی شده
مهدی زارعی
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - ۱۷:۳۹
RFQ-6419
تعداد پیشنهاد۶ بیشتر
منقضی شده
مهدی زارعی
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - ۱۷:۳۶
RFQ-6418
تعداد پیشنهاد۳ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ - ۱۰:۴۷
RFQ-6417
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۰:۴۰
RFQ-6414
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۱۸:۳۸
RFQ-6395
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
احسان نظری
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ - ۲۱:۱۳
RFQ-6388
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
ایلیا تجارت
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۲۱:۳۰
RFQ-6383
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
ایلیا تجارت
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۲۱:۳۰
RFQ-6380
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
ایلیا تجارت
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۲۱:۳۰
RFQ-6379
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
ایلیا تجارت
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۲۱:۳۰
RFQ-6378
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
ایلیا تجارت
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۲۱:۳۰
RFQ-6377
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
ایلیا تجارت
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ - ۰۴:۴۷
RFQ-6343
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
ایلیا تجارت
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ - ۰۴:۴۷
RFQ-6342
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ - ۱۷:۰۳
RFQ-6255
تعداد پیشنهاد۲ بیشتر
منقضی شده
علیرضا رفیعی
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۲۰:۰۰
RFQ-6233
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
علی طهماسبی
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ - ۱۰:۲۰
RFQ-6215
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - ۱۷:۴۹
RFQ-6214
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
مصطفی معتمدی
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ - ۰۹:۲۸
RFQ-6213
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ - ۰۹:۲۶
RFQ-6195
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
مهدی زارعی
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ - ۲۰:۲۵
RFQ-6185
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
سعید شیشه گر
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - ۱۰:۵۴
RFQ-6184
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
حسین پرورش
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ - ۱۰:۵۲
RFQ-6183
تعداد پیشنهاد۱ بیشتر
منقضی شده
علی حسامی
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ - ۱۰:۵۸
RFQ-6116
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر
منقضی شده
حسین شعبانی
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - ۱۲:۱۸
RFQ-6054
تعداد پیشنهاد۰ بیشتر