رفتن به محتوای اصلی

محصولات

All products:۲۳۶۹
دانلوداطلاعات
۲۲۷ محصول یافت شد.
ورق 50گالوانیزه عرض1000و1250کاشان
ورق ۵۰گالوانیزه عرض۱۰۰۰و۱۲۵۰کاشان
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۱۰:۱۶
: بارگیری از
کارخانه
کرمان
- کاشان
ورق45گالوانیزه عرض1000 و1250کاشان
ورق۴۵گالوانیزه عرض۱۰۰۰ و۱۲۵۰کاشان
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۱۰:۱۰
: بارگیری از
کارخانه
کرمان
- کاشان
ورق40گالوانیزه عرض1000و1250کاشان
ورق۴۰گالوانیزه عرض۱۰۰۰و۱۲۵۰کاشان
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ - ۱۰:۱۷
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
ورق 60گالوانیزه عرض1000و1250کاشان
ورق ۶۰گالوانیزه عرض۱۰۰۰و۱۲۵۰کاشان
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۱۰:۱۹
: بارگیری از
کارخانه
کرمان
- کاشان
گالوانیزه
گالوانیزه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۹۲,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ - ۱۲:۲۹
: بارگیری از
کارخانه
لرستان
- لرستان
گالوانیزه
گالوانیزه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۹۵,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ - ۱۲:۲۱
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
گالوانیزه
گالوانیزه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۹۳,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ - ۱۲:۲۶
: بارگیری از
کارخانه
کردستان
- کردستان
گالوانیزه
گالوانیزه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ - ۱۳:۰۰
: بارگیری از
انبار
کرمانشاه
- کرمانشاه
گالوانیزه
گالوانیزه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ - ۱۳:۰۰
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق رنگی
ورق رنگی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ - ۱۲:۱۸
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
گالوانیزه
گالوانیزه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۱:۳۷
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق رنگی سفید
ورق رنگی سفید
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۱:۱۴
: بارگیری از
انبار
آذربایجان غربی
- ارومیه
ورق رنگی قرمز
ورق رنگی قرمز
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱۳۸,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۱:۱۲
: بارگیری از
کارخانه
آذربایجان غربی
- ارومیه
ورق رنگی آبی
ورق رنگی آبی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱۳۸,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۱:۰۹
: بارگیری از
انبار
آذربایجان غربی
- ارومیه
50 رنگی عرض 1250 سفید رال 9016
۵۰ رنگی عرض ۱۲۵۰ سفید رال ۹۰۱۶
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ - ۱۵:۵۵
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- مبارکه
ورق عرشه فولادی با ضخامت0/80
ورق عرشه فولادی با ضخامت۰/۸۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۹۹,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ - ۱۶:۵۲
: بارگیری از
کارخانه
گیلان
- منطقه آزاد انزلی
شیت 018 سفید
شیت ۰۱۸ سفید
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۲۵۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ - ۱۵:۰۱
: بارگیری از
کارخانه
گیلان
- منطقه آزاد انزلی
ورق 1.25 گالوانیزه عرض 1250 فولاد روی اندود
ورق ۱.۲۵ گالوانیزه عرض ۱۲۵۰ فولاد روی اندود
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - ۱۰:۱۳
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- ساوه
ورق 1 گالوانیزه عرض 1250 فولاد روی اندود
ورق ۱ گالوانیزه عرض ۱۲۵۰ فولاد روی اندود
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - ۱۰:۰۹
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- ساوه
ورق 0.9 گالوانیزه عرض 1250 فولاد روی اندود
ورق ۰.۹ گالوانیزه عرض ۱۲۵۰ فولاد روی اندود
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - ۱۰:۰۸
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- ساوه
ورق 0.8 گالوانیزه عرض 1250 فولاد روی اندود
ورق ۰.۸ گالوانیزه عرض ۱۲۵۰ فولاد روی اندود
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - ۱۰:۰۷
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- ساوه
ورق 0.7 گالوانیزه عرض 1250 فولاد روی اندود
ورق ۰.۷ گالوانیزه عرض ۱۲۵۰ فولاد روی اندود
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - ۱۰:۰۶
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- ساوه
ورق 0.6 گالوانیزه عرض 1250 فولاد روی اندود
ورق ۰.۶ گالوانیزه عرض ۱۲۵۰ فولاد روی اندود
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - ۱۰:۰۴
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- ساوه
ورق 0.5 گالوانیزه عرض 1250 فولاد روی اندود
ورق ۰.۵ گالوانیزه عرض ۱۲۵۰ فولاد روی اندود
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - ۱۰:۰۳
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- ساوه
ورق 0.4 گالوانیزه عرض 1250 فولاد روی اندود
ورق ۰.۴ گالوانیزه عرض ۱۲۵۰ فولاد روی اندود
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - ۱۰:۰۲
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- ساوه
ورق 0.3 گالوانیزه عرض 1250 فولاد روی اندود
ورق ۰.۳ گالوانیزه عرض ۱۲۵۰ فولاد روی اندود
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - ۱۰:۰۱
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- ساوه
ورق 1.25 گالوانیزه عرض1000 فولاد روی اندود
ورق ۱.۲۵ گالوانیزه عرض۱۰۰۰ فولاد روی اندود
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - ۰۹:۵۸
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- ساوه
ورق 1 گالوانیزه عرض1000 فولاد روی اندود
ورق ۱ گالوانیزه عرض۱۰۰۰ فولاد روی اندود
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - ۰۹:۵۶
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- ساوه
ورق 0.9 گالوانیزه عرض1000 فولاد روی اندود
ورق ۰.۹ گالوانیزه عرض۱۰۰۰ فولاد روی اندود
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - ۰۹:۵۵
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- ساوه
ورق 0.8 گالوانیزه عرض1000 فولاد روی اندود
ورق ۰.۸ گالوانیزه عرض۱۰۰۰ فولاد روی اندود
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گالوانیزه و رنگی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ - ۰۹:۵۴
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- ساوه