شماره های تماس

محصولات

کل محصولات:۲۹۱۸
دانلوداطلاعات
۱ محصول یافت شد.
ورق قلع اندود ۰.۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق قلع اندود (تین پلیت)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۲۳۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۵:۰۹
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران