رفتن به محتوای اصلی

محصولات

All products:۲۳۶۹
دانلوداطلاعات
۱۳۹ محصول یافت شد.
ورق روغنی
ورق روغنی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - ۱۰:۵۳
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
2 روغنی فولاد مبارکه عرض 1250 st14
۲ روغنی فولاد مبارکه عرض ۱۲۵۰ st14
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۱:۵۶
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- تهران
70 روغنی مبارکه عرض 1250صادراتی st12 و st14
۷۰ روغنی مبارکه عرض ۱۲۵۰صادراتی st12 و st14
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۱:۵۶
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- تهران
1 روغنی فولاد مبارکه عرض 1000 st12
۱ روغنی فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ st12
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۱:۵۶
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
40 روغنی مبارکه عرض 1000 صادراتی st12
۴۰ روغنی مبارکه عرض ۱۰۰۰ صادراتی st12
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۱:۵۶
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
50 روغنی مبارکه عرض 1000 صادراتی st12
۵۰ روغنی مبارکه عرض ۱۰۰۰ صادراتی st12
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۱:۵۶
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
3 روغنی 2*1 فابریک صادراتی
۳ روغنی ۲*۱ فابریک صادراتی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ - ۱۱:۱۹
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق روغنی
ورق روغنی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ - ۱۲:۰۸
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق روغنی 1.5
ورق روغنی ۱.۵
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۸۲,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۰:۵۹
: بارگیری از
انبار
آذربایجان غربی
- ارومیه
ورق روغنی 1.2 میل
ورق روغنی ۱.۲ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۸۲,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۰:۵۸
: بارگیری از
انبار
آذربایجان غربی
- ارومیه
ورق روغنی 0.1 میل
ورق روغنی ۰.۱ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۸۲,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۰:۵۷
: بارگیری از
انبار
آذربایجان غربی
- ارومیه
ورق روغنی 0.9 میل
ورق روغنی ۰.۹ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۸۲,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۰:۵۶
: بارگیری از
انبار
آذربایجان غربی
- ارومیه
ورق روغنی 0.8 میل
ورق روغنی ۰.۸ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۸۲,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۰:۵۲
: بارگیری از
کارخانه
آذربایجان غربی
- ارومیه
ورق روغنی0.7 میل
ورق روغنی۰.۷ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۸۲,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۰:۵۳
: بارگیری از
انبار
آذربایجان غربی
- ارومیه
ورق روغني فابريك ٠.٥ كوتاه
ورق روغني فابريك ٠.٥ كوتاه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ - ۱۳:۲۰
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
ورق 2 روغني عرض ١٠٠٠
ورق ۲ روغني عرض ١٠٠٠
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ - ۱۳:۱۳
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
ورق روغني ١ عرض ١٠٠٠
ورق روغني ١ عرض ١٠٠٠
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ - ۱۳:۱۲
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
ورق روغني ٠.٨ عرض ١٠٠٠ فولاد
ورق روغني ٠.٨ عرض ١٠٠٠ فولاد
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ - ۱۳:۱۰
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
ورق ٠.٧ عرض ١٠٠٠ فولاد st12
ورق ٠.٧ عرض ١٠٠٠ فولاد st12
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ - ۱۳:۰۸
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 درجه 1
ورق روغنی ۰.۵ عرض ۱۲۵۰ درجه ۱
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - ۱۸:۱۱
: بارگیری از
کارخانه
قم
- دلیجان
60روغنی
۶۰روغنی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ - ۱۲:۲۱
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
انواع روغنی  0.6 میلی متر
انواع روغنی ۰.۶ میلی متر
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ - ۱۶:۲۰
: بارگیری از
انبار
قم
- دلیجان
ورق روغنی 1 میلی متر
ورق روغنی ۱ میلی متر
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ - ۱۶:۲۰
: بارگیری از
انبار
قم
- دلیجان
ورق 1/25 روغنی عرض 1250
ورق ۱/۲۵ روغنی عرض ۱۲۵۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ - ۰۹:۲۳
: بارگیری از
انبار
یزد
- میبد
ورق 50. روغنی عرض 1000
ورق ۵۰. روغنی عرض ۱۰۰۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ - ۱۰:۰۰
: بارگیری از
انبار
یزد
- میبد
ورق 1.5 عرض 1000
ورق ۱.۵ عرض ۱۰۰۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ - ۰۹:۵۷
: بارگیری از
انبار
یزد
- میبد
ورق 1.5 عرض 1250
ورق ۱.۵ عرض ۱۲۵۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ - ۰۹:۵۴
: بارگیری از
انبار
یزد
- میبد
ورق روغنی90*1000*st12مبارکه
ورق روغنی۹۰*۱۰۰۰*st12مبارکه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان-داخل انبار۰۳۱۳۶۲۴۱۱۲۹
ورق روغنی60*1250*st12
ورق روغنی۶۰*۱۲۵۰*st12
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ - ۱۱:۲۶
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- انبار اصفهان
ورق روغنی1.5*1000 فولاد مبارکه st12
ورق روغنی۱.۵*۱۰۰۰ فولاد مبارکه st12
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
یزد
- جاوید