رفتن به محتوای اصلی

محصولات

All products:۲۳۷۰
دانلوداطلاعات
۵۷۴ محصول یافت شد.
12 سیاه فولاد مبارکه 1.5*6 فابریک st37
۱۲ سیاه فولاد مبارکه ۱.۵*۶ فابریک st37
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۱:۵۶
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
2 سیاه گیلان عرض 1000
۲ سیاه گیلان عرض ۱۰۰۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ - ۱۱:۲۳
: بارگیری از
کارخانه
گیلان
- گیلان
ورق سیاه
ورق سیاه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۰:۰۸
: بارگیری از
کارخانه
آذربایجان غربی
- ارومیه
ورق سیاه
ورق سیاه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۰:۰۸
: بارگیری از
کارخانه
کرمان
- کرمان
ورق سیاه
ورق سیاه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ - ۱۵:۲۴
: بارگیری از
انبار
کرمانشاه
- کرمانشاه
ورق سیاه
ورق سیاه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ - ۱۶:۰۴
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
ورق سیاه
ورق سیاه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ - ۱۴:۳۹
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق سیاه 10
ورق سیاه ۱۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ - ۱۳:۰۵
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
ورق سیاه 12 ابعادی st37 فولاد
ورق سیاه ۱۲ ابعادی st37 فولاد
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ - ۱۳:۰۴
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
ورق سیاه 3.2 ابعادیst37
ورق سیاه ۳.۲ ابعادیst37
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ - ۱۲:۴۸
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
ورق 1*2 ضخامت 2
ورق ۱*۲ ضخامت ۲
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
ورق 1*2 ضخامت 2/5
ورق ۱*۲ ضخامت ۲/۵
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
ورق ض 14.29 ع 1500
ورق ض ۱۴.۲۹ ع ۱۵۰۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ - ۱۱:۳۸
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
ورق 6 عرض 1500
ورق ۶ عرض ۱۵۰۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ - ۱۱:۳۵
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
ورق 9 میل A283-C فولاد مبارکه
ورق ۹ میل A283-C فولاد مبارکه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۸,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ - ۱۸:۴۹
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق 12 میل A516-70 فولاد مبارکه
ورق ۱۲ میل A516-70 فولاد مبارکه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۳,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ - ۱۸:۴۶
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق 10 میل A516-70 فولاد مبارکه
ورق ۱۰ میل A516-70 فولاد مبارکه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۲,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ - ۱۸:۴۴
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق 6 میل A516-70 فولاد مبارکه
ورق ۶ میل A516-70 فولاد مبارکه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۳,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ - ۱۸:۴۲
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق سیاه الیاژی A516-70 فولاد مبارکه فابریک
ورق سیاه الیاژی A516-70 فولاد مبارکه فابریک
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۱,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ - ۱۸:۳۲
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق 6 میل A516-70 فولاد دانکوک کره
ورق ۶ میل A516-70 فولاد دانکوک کره
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ - ۱۸:۳۲
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق 8 میل A516-70 فولاد دانکوک
ورق ۸ میل A516-70 فولاد دانکوک
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ - ۱۵:۱۶
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق 10 میل A516-70 فولاد دانکوک
ورق ۱۰ میل A516-70 فولاد دانکوک
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ - ۱۸:۳۰
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق 8 میل A516-70 فولاد مبارکه
ورق ۸ میل A516-70 فولاد مبارکه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۲,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ - ۱۸:۳۰
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق فولاد15 میل A516-70 فولاد مبارکه
ورق فولاد۱۵ میل A516-70 فولاد مبارکه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۳,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ - ۱۸:۲۹
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق A516-70 مبارکه بصورت رول و شیت
ورق A516-70 مبارکه بصورت رول و شیت
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ - ۱۲:۵۶
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
a
a
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ - ۱۴:۵۲
: بارگیری از
کارخانه
چهار محال و بختیاری
- asd
ورق8میلی الی12 میلی رول پای برش فولاد
ورق۸میلی الی۱۲ میلی رول پای برش فولاد
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۶,۳۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ - ۱۹:۵۵
: بارگیری از
کارخانه
آذربایجان شرقی
- تبریزبازارآهن ولیعصر
ورق 1میل st12 عرض 1000فولاد مبارکه
ورق ۱میل st12 عرض ۱۰۰۰فولاد مبارکه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ - ۱۴:۴۶
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
ورق 14.29میل st37 عرض1500فولاد مبارکه
ورق ۱۴.۲۹میل st37 عرض۱۵۰۰فولاد مبارکه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ - ۱۴:۵۰
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
ورق 10میل st52 عرض1600 فولاد مبارکه
ورق ۱۰میل st52 عرض۱۶۰۰ فولاد مبارکه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ - ۱۴:۵۱
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان