شماره های تماس

محصولات

کل محصولات:۲۹۲۴
دانلوداطلاعات
۴ محصول یافت شد.
سیم خاردار حلقوی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم خاردار
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۱۱:۵۸
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- پیشوا
سیم خاردار حلقوی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم خاردار
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۰:۲۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
سیم خاردار خطی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم خاردار
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۰:۲۶
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
سیم خاردار خطی گالوانیزه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم خاردار
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۰,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ - ۱۶:۰۴
: بارگیری از
انبار
چهار محال و بختیاری
- شهرکرد