رفتن به محتوای اصلی

محصولات

All products:۲۳۷۰
دانلوداطلاعات
۸ محصول یافت شد.
توری حصاری
توری حصاری
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۱۲:۰۵
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- پیشوا
توری گابیون
توری گابیون
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۱۲:۱۰
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- پیشوا
توری پرسی
توری پرسی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۱۲:۳۸
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- پیشوا
فنس حصاری
فنس حصاری
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۰:۲۲
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
توری حصاری
توری حصاری
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۸:۱۲
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
توری حصاری گالوانیزه
توری حصاری گالوانیزه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ - ۱۶:۴۵
: بارگیری از
انبار
چهار محال و بختیاری
- شهرکرد
سیم ومفتول آلومینیومی آلیاژی گروه 5000
سیم ومفتول آلومینیومی آلیاژی گروه ۵۰۰۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- کاشان
توری آلومینیومی پشه ای
توری آلومینیومی پشه ای
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- کاشان