شماره های تماس

محصولات

کل محصولات:۲۹۲۷
دانلوداطلاعات
۱۳ محصول یافت شد.
مفتول توری
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ - ۱۵:۲۹
: بارگیری از
کارخانه
فارس
- شیراز
توری پرسی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - ۱۸:۲۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
توری حصاری (توری فنس)
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - ۱۸:۱۲
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
مش۱۰۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ - ۱۵:۳۰
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
مصنوعات فلزی{توریحصاری,پرسی گابیون,سیم خاردارهای خطی,و حلقوی,مفتول ارماتوربندی,رابیتسوشبکه های پیش جوش فولادی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - ۱۶:۵۲
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
توری حصاری
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۱۲:۰۵
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- پیشوا
توری گابیون
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۱۲:۱۰
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- پیشوا
توری پرسی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۱۲:۳۸
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- پیشوا
فنس حصاری
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۰:۲۲
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
توری حصاری
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۸:۱۲
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
توری حصاری گالوانیزه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ - ۱۶:۴۵
: بارگیری از
انبار
چهار محال و بختیاری
- شهرکرد
سیم ومفتول آلومینیومی آلیاژی گروه ۵۰۰۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- کاشان
توری آلومینیومی پشه ای
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- کاشان