رفتن به محتوای اصلی

محصولات

All products:۲۳۷۰
دانلوداطلاعات
۱۶ محصول یافت شد.
مفتول گالوانیزه
مفتول گالوانیزه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۱۱:۵۰
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- پیشوا
مفتول سیاه
مفتول سیاه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۱۲:۴۰
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- پیشوا
مفتول مسوار
مفتول مسوار
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۱۲:۵۰
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- پیشوا
کلاف 5/5 کششی مارک 1008
کلاف ۵/۵ کششی مارک ۱۰۰۸
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۲:۱۹
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان داخل انبار۰۳۱۳۶۲۴۱۱۲۹
سیم مفتول ۱.۵
سیم مفتول ۱.۵
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۱,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ - ۱۴:۰۲
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- فلاورجان
سیم مفتولی سیاه کلاف فابریک سلفون دار
سیم مفتولی سیاه کلاف فابریک سلفون دار
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۱,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۴:۱۹
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
سیم مفتولی سیاه کلاف فابریک
سیم مفتولی سیاه کلاف فابریک
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۴:۰۸
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
سیم مفتولی سیاه کلاف تسمه
سیم مفتولی سیاه کلاف تسمه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۸,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۳:۴۳
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
سیم مفتولی سیاه کلاف فابریک سلفون دار
سیم مفتولی سیاه کلاف فابریک سلفون دار
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۱,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۳:۳۸
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
سیم مفتولی سیاه کلاف فابریک
سیم مفتولی سیاه کلاف فابریک
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۳:۱۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- اصفهان
سیم مفتولی سیاه کلاف تسمه
سیم مفتولی سیاه کلاف تسمه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۸,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۲:۵۸
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
مفتول گالوانیزه و سیاه
مفتول گالوانیزه و سیاه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۰:۲۱
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
سیم 1.5و2.5 و حرارتی و زیکزاگ
سیم ۱.۵و۲.۵ و حرارتی و زیکزاگ
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ - ۱۱:۵۳
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
گرد6.5کلاف نطنز فوق کشش
گرد۶.۵کلاف نطنز فوق کشش
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ - ۱۱:۲۸
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
سیم مفتول سیاه ضخامت 1.5 و 2.5 میل
سیم مفتول سیاه ضخامت ۱.۵ و ۲.۵ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۱,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
چهار محال و بختیاری
- شهرکرد
کلاف 6 میل حرارتی
کلاف ۶ میل حرارتی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۳,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
چهار محال و بختیاری
- شهرکرد