شماره های تماس

محصولات

کل محصولات:۲۹۲۷
دانلوداطلاعات
۸ محصول یافت شد.
شمش
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
مواد اولیه خام
:دسته فرعی محصول:
شمش آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ - ۰۹:۲۵
: بارگیری از
کارخانه
خراسان جنوبی
- نیشابور
شمش اهنی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
مواد اولیه خام
:دسته فرعی محصول:
شمش آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
۳۹,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۵:۳۸
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
dsddd
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
مواد اولیه خام
:دسته فرعی محصول:
شمش آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ - ۲۱:۴۰
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- dd
شمش آهن
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
مواد اولیه خام
:دسته فرعی محصول:
شمش آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
آذربایجان شرقی
- تبریز
۲۰۰ تن شمش ۱۲۵ ۵sp و ۳sp
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
مواد اولیه خام
:دسته فرعی محصول:
شمش آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
۳۰,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ - ۱۳:۵۴
: بارگیری از
کارخانه
یزد
- یزد
شمش ۱۲۵ ۵sp نرمال از ۲ تا ۶ متر
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
مواد اولیه خام
:دسته فرعی محصول:
شمش آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
۲۹,۶۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ - ۱۳:۵۲
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
فلزات رنگی-فسفربرنز-برنجی-الومینیوم-
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
مواد اولیه خام
:دسته فرعی محصول:
شمش آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- ت
شمش فولادی
:دسته اصلی محصول:
مواد اولیه خام
:دسته فرعی محصول:
شمش آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
۳۶,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
گیلان
- رشت