شماره های تماس

محصولات

کل محصولات:۲۹۲۷
دانلوداطلاعات
۱۶۰ محصول یافت شد.
لوله داربستی "۱/۲-۱ (۲ میل) امید البرز
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۱,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ - ۰۸:۲۷
: بارگیری از
کارخانه
البرز
- اشتهارد
لوله داربستی "۱/۲-۱ (۲.۵ میل) امید البرز
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۹,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ - ۰۸:۲۷
: بارگیری از
کارخانه
البرز
- اشتهارد
لوله داربستی
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۹,۶۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ - ۱۰:۳۲
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- شهرضا شهرک صنعتی رازی
لوله ۸ اينچ
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ - ۱۱:۳۷
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
لوله گازی روکار سایز ۱ تا ۲ اینچ
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - ۱۳:۰۸
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- زرین شهر
لوله گازی توکار سایز ۱/۲ اینچ API
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۲,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - ۱۳:۰۸
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- زرین شهر
لوله گازی توکار سایز ۳/۴ اینچ API
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۲,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - ۱۳:۰۸
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- زرین شهر
لوله گازی توکار سایز ۱ تا ۲ اینچ API
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۲,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - ۱۳:۰۸
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- زرین شهر
لوله صنعتی ۲ میلی متر
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۳,۸۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - ۱۳:۰۸
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- زرین شهر
لوله صنعتی ۲.۵ میلی متر
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۳,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - ۱۳:۰۸
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- زرین شهر
لوله صنعتی۳ تا ۴ میلی متر
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۳,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - ۱۳:۰۸
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- زرین شهر
لوله گازی روکار سایز ۱/۲ اینچ
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۰,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - ۱۳:۰۸
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- زرین شهر
لوله گازی روکار سایز ۳/۴ اینچ
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۰,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - ۱۳:۰۸
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- زرین شهر
لوله فولادی و بدون درز
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ - ۱۲:۳۷
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - ۰۹:۵۸
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۵ اینچ در رده ۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - ۰۹:۵۸
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - ۰۹:۵۷
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶,۸۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - ۰۹:۵۷
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۲/۱/۲ اینچ رده ۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴,۷۵۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - ۰۹:۵۵
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴,۲۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - ۰۹:۵۴
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۱.۵ اینچ رده ۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۳,۲۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - ۰۹:۵۴
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۱/۱/۴ اینچ رده ۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۲,۵۵۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - ۰۹:۵۰
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۲,۲۵۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - ۰۹:۴۷
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - ۰۹:۴۶
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۱.۲ اینچ رده ۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱,۷۲۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - ۰۹:۴۴
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله ۱۶ ایچ ۳.۷ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ - ۱۲:۵۴
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
لوله ۱۴ اینچ ضخامت ۶ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۲۳,۲۸۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ - ۱۲:۴۷
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
لوله ۱۲ اینچ ضخامت۳ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱۰,۴۴۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ - ۱۲:۳۶
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
لوله ۱۰ اینج ضخامت ۴ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ - ۱۲:۴۲
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله ۸ اینچ ۵ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۰۹:۵۶
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران