رفتن به محتوای اصلی

محصولات

All products:۲۳۷۰
دانلوداطلاعات
۱۹۲ محصول یافت شد.
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه "۳ اینچ ۳ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
قوطی و پروفیل صنعتی 2.5 میلی متر
قوطی و پروفیل صنعتی ۲.۵ میلی متر
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۸,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - ۱۱:۳۰
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- زرین شهر
قوطی و پروفیل صنعتی 3 تا 4 میلی متر
قوطی و پروفیل صنعتی ۳ تا ۴ میلی متر
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۷,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - ۱۱:۳۰
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- زرین شهر
قوطی و پروفیل صنعتی 2 میلی متر
قوطی و پروفیل صنعتی ۲ میلی متر
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۹,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - ۱۱:۳۰
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- زرین شهر
Iran
Iran
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
۹,۱۲۹,۶۴۱,۴۲۴ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ - ۲۲:۳۲
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- اهن مکان
پروفیل 100*50 ضخامت 2 میل
پروفیل ۱۰۰*۵۰ ضخامت ۲ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ - ۱۱:۲۴
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
پروفیل 70*70 ضخامت 3.5میل
پروفیل ۷۰*۷۰ ضخامت ۳.۵میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ - ۱۱:۲۳
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
پروفیل 50*50 ضخامت 2 میل
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۲ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ - ۱۱:۲۱
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
پروفیل 80*40 ضخامت 2/8
پروفیل ۸۰*۴۰ ضخامت ۲/۸
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ - ۱۱:۲۰
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
پروفیل 40*80 ضخامت 2 میل
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۲ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ - ۱۱:۱۸
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
پروفیل 25*25 ضخامت 1/5میل
پروفیل ۲۵*۲۵ ضخامت ۱/۵میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ - ۱۱:۱۵
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
پروفیل 20*30 ضخامت 2.35
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۲.۳۵
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ - ۱۱:۱۴
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
پروفیل 40*40 ضخامت 3 میل
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۳ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ - ۱۱:۱۲
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
قوطی 100*100 ضخامت 2/5
قوطی ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲/۵
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
قوطی ۳۰*۳۰ضخامت ۱/۵
قوطی ۳۰*۳۰ضخامت ۱/۵
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ - ۱۴:۴۹
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
قوطی 30*30 ضخامت 2
قوطی ۳۰*۳۰ ضخامت ۲
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
قوطی 60*40 ضخامت 2/5
قوطی ۶۰*۴۰ ضخامت ۲/۵
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
پروفیل 507 ضخامت 2
پروفیل ۵۰۷ ضخامت ۲
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ - ۱۲:۳۴
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
فرم ساده ضخامت ۲
فرم ساده ضخامت ۲
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ - ۱۴:۵۸
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
قوطی 30*30 ضخامت 2/5
قوطی ۳۰*۳۰ ضخامت ۲/۵
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
لوله و پروفیل 70*70 ضخامت 2
لوله و پروفیل ۷۰*۷۰ ضخامت ۲
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ - ۱۲:۳۴
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
پروفیل 509 ضخامت 2
پروفیل ۵۰۹ ضخامت ۲
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ - ۱۲:۳۴
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
۵۰۷ضخامت ۲
۵۰۷ضخامت ۲
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ - ۱۵:۰۳
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
قوطی 40*40 ضخامت 2
قوطی ۴۰*۴۰ ضخامت ۲
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
قوطی 70*70 ضخامت 2/5
قوطی ۷۰*۷۰ ضخامت ۲/۵
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
۵۰۸ضخامت ۲
۵۰۸ضخامت ۲
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ - ۱۵:۰۴
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
فرم فرانسوی ضخامت 1/5
فرم فرانسوی ضخامت ۱/۵
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
قوطی 40*40 ضخامت 2/5
قوطی ۴۰*۴۰ ضخامت ۲/۵
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
قوطی 70*70 ضخامت 2/8
قوطی ۷۰*۷۰ ضخامت ۲/۸
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
۵۰۹ضخامت ۲
۵۰۹ضخامت ۲
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع پروفیل
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ - ۱۵:۰۵
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان