شماره های تماس

محصولات

کل محصولات:۲۹۲۷
دانلوداطلاعات
۲۱ محصول یافت شد.
آهک هیدراته
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۳,۱۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - ۱۶:۵۱
: بارگیری از
کارخانه
کرمان
- کرمان
آهک کلوخه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۲,۳۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - ۱۶:۵۰
: بارگیری از
کارخانه
کرمان
- کرمان
آهک هیدراته
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۳,۱۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - ۱۵:۴۹
: بارگیری از
کارخانه
کرمان
- کرمان
آهک کلوخه
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۲,۳۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - ۱۵:۴۷
: بارگیری از
کارخانه
کرمان
- کرمان
خدمات حمل و نقل دریایی و زمینی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ - ۱۰:۳۶
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
کرکره اتوماتیک
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۲۴۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ - ۱۵:۴۰
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
کرکره اتوماتیک
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۳۴۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ - ۱۵:۳۸
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
کرکره اتوماتیک
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۳۴۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ - ۱۵:۲۶
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
میلگرد ترانس کششی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵,۸۵۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ - ۱۲:۱۸
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
میلگرد ترانس پولیش
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶,۲۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ - ۱۲:۱۸
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
میلگرد ترانس کششی ck45
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۸,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ - ۱۶:۳۶
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
لوله مانیسمان
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ - ۱۶:۰۴
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
پروفیل(قوطی)
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۸,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ - ۱۵:۴۹
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
مصنوعات فلزی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ - ۱۶:۱۰
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله فولادی و بدون درز
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۲:۳۷
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
کلاف سیم ۱/۵آرماتوربندی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ - ۱۵:۰۹
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
زیگزاگ ۶ و ۸
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۱:۲۶
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
خدمات تراشکاری (محدود)
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۸:۳۵
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
خدمات جوشکاری دقیق آرگون و Co2
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۸:۳۴
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
خدمات خمکاری و نورد
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۸:۳۳
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
سوراخکاری دقیق با درل ستونی و رادیال
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۸:۳۰
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران