شماره های تماس

محصولات

کل محصولات:۲۹۲۷
دانلوداطلاعات
۴ محصول یافت شد.
جرثقیل و لیفتراک های ۱۵ تن
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
تجهیزات و ماشین آلات
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۸:۱۸
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
برش هواگاز و پلاسما و برقی
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
تجهیزات و ماشین آلات
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۸:۱۷
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
برش CNC
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
تجهیزات و ماشین آلات
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۸:۱۶
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
برش اره صاف تا ۸۰۰ / فارسی بر تا ۳۵۰ / زاویه نا متعارف
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
تجهیزات و ماشین آلات
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۸:۱۵
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران