شماره های تماس

محصولات

کل محصولات:۲۹۱۶
دانلوداطلاعات
۵ محصول یافت شد.
متریال عرشه فولادی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
مصالح ساختمانی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۱۱:۱۱
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
گلمیخ عرشه فولادی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
مصالح ساختمانی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۱۱:۱۰
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
صفحه ستون با ابعاد دقیق و سوراخ متقارن
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
مصالح ساختمانی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۸:۲۸
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
انواع بولت ساده و نقشه دار
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
مصالح ساختمانی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۸:۲۳
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
گریتینگ به روش دستی و الکتروفورج
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
مصالح ساختمانی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۸:۱۹
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران