شماره های تماس

محصولات

کل محصولات:۲۹۱۶
دانلوداطلاعات
۳ محصول یافت شد.
تولید میلگرد ساده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سوله و سازه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ - ۰۷:۵۴
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
سازه های فلزی صنعتی و ساختمانی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سوله و سازه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ - ۱۰:۳۲
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- مبارکه
اسکلت فلزی جوشی و پیچ مهره ای و استراکچر دقیق
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سوله و سازه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۸:۰۹
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران