شماره های تماس

محصولات

کل محصولات:۲۹۲۷
دانلوداطلاعات
۷ محصول یافت شد.
سوله صنعتی دوطبقه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سوله و سازه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ - ۲۳:۴۵
: بارگیری از
کارخانه
اردبیل
- اردبیل
سوله سبک اروپایی۱۵*۳۶ارتفاع۶متر وزن۱۵ تن
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سوله و سازه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۵,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ - ۲۲:۴۱
: بارگیری از
کارخانه
اردبیل
- اردبیل
سوله گاوداری ۲۰*۶۰ ارتفاع ۴ متر وزن۲۰تن
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سوله و سازه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ - ۲۳:۴۲
: بارگیری از
کارخانه
اردبیل
- اردبیل
سوله سردخانه ۳۶*۷۲ ارتفاع ۷متر وزن ۷۰تن
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سوله و سازه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ - ۲۳:۴۱
: بارگیری از
کارخانه
اردبیل
- اردبیل
تولید میلگرد ساده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سوله و سازه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ - ۰۷:۵۴
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
سازه های فلزی صنعتی و ساختمانی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سوله و سازه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ - ۱۰:۳۲
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- مبارکه
اسکلت فلزی جوشی و پیچ مهره ای و استراکچر دقیق
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سوله و سازه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۸:۰۹
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران