شماره های تماس

محصولات

کل محصولات:۲۹۲۴
دانلوداطلاعات
۴۰ محصول یافت شد.
آهک هیدراته
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۳,۱۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - ۱۶:۵۱
: بارگیری از
کارخانه
کرمان
- کرمان
آهک کلوخه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۲,۳۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - ۱۶:۵۰
: بارگیری از
کارخانه
کرمان
- کرمان
آهک هیدراته
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۳,۱۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - ۱۵:۴۹
: بارگیری از
کارخانه
کرمان
- کرمان
آهک کلوخه
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۲,۳۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - ۱۵:۴۷
: بارگیری از
کارخانه
کرمان
- کرمان
خدمات حمل و نقل دریایی و زمینی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ - ۱۰:۳۶
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
کرکره اتوماتیک
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۲۴۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ - ۱۵:۴۰
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
کرکره اتوماتیک
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۳۴۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ - ۱۵:۳۸
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
کرکره اتوماتیک
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۳۴۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ - ۱۵:۲۶
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
میلگرد ترانس کششی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵,۸۵۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ - ۱۲:۱۸
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
میلگرد ترانس پولیش
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶,۲۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ - ۱۲:۱۸
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
میلگرد ترانس کششی ck45
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۸,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ - ۱۶:۳۶
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
سوله صنعتی دوطبقه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سوله و سازه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ - ۲۳:۴۵
: بارگیری از
کارخانه
اردبیل
- اردبیل
سوله سبک اروپایی۱۵*۳۶ارتفاع۶متر وزن۱۵ تن
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سوله و سازه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۵,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ - ۲۲:۴۱
: بارگیری از
کارخانه
اردبیل
- اردبیل
سوله گاوداری ۲۰*۶۰ ارتفاع ۴ متر وزن۲۰تن
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سوله و سازه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ - ۲۳:۴۲
: بارگیری از
کارخانه
اردبیل
- اردبیل
سوله سردخانه ۳۶*۷۲ ارتفاع ۷متر وزن ۷۰تن
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سوله و سازه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ - ۲۳:۴۱
: بارگیری از
کارخانه
اردبیل
- اردبیل
رابیتس ۹ستون{۴۰۰گرم},۱۳ ستون{۸۵۰ گرم,۹۰۰,۹۵۰,۱/۱۵۰,۱/۲۰۰,,سیم ۱/۵و۲/۵و۱۰ساده
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
مصالح ساختمانی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - ۱۶:۱۶
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
تولید میلگرد ساده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سوله و سازه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ - ۰۷:۵۴
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
سازه های فلزی صنعتی و ساختمانی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سوله و سازه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ - ۱۰:۳۲
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- مبارکه
مخازن تحت فشار و ذخیره
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
ظروف و مخازن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ - ۱۰:۳۱
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- مبارکه
لوله مانیسمان
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ - ۱۶:۰۴
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
پروفیل(قوطی)
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۸,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ - ۱۵:۴۹
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
مصنوعات فلزی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ - ۱۶:۱۰
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله فولادی و بدون درز
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۲:۳۷
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
کلاف سیم ۱/۵آرماتوربندی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ - ۱۵:۰۹
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- دلیجان
زیگزاگ ۶ و ۸
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۱:۲۶
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
متریال عرشه فولادی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
مصالح ساختمانی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۱۱:۱۱
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
گلمیخ عرشه فولادی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
مصالح ساختمانی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۱۱:۱۰
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
خدمات تراشکاری (محدود)
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۸:۳۵
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
خدمات جوشکاری دقیق آرگون و Co2
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۸:۳۴
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
خدمات خمکاری و نورد
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
سایر
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۸:۳۳
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران