رفتن به محتوای اصلی

محصولات

All products:۲۳۶۹
دانلوداطلاعات
۱۶ محصول یافت شد.
تسمهSPK
تسمهSPK
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
تسمهck45
تسمهck45
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
تسمه  mo40
تسمه mo40
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
تسمهvcn150
تسمهvcn150
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
1.2344چینESR
۱.۲۳۴۴چینESR
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۸۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ - ۱۹:۵۹
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان، شهرک صنعتی امیر کبیر
تسمه آهنی عرض2،3،4،5،6،8،10
تسمه آهنی عرض۲،۳،۴،۵،۶،۸،۱۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۳,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
چهار محال و بختیاری
- شهرکرد
2344
۲۳۴۴
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
2312
۲۳۱۲
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
 7225
۷۲۲۵
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
Spk
Spk
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
تسمه ماشینکاری
تسمه ماشینکاری
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
1.7225
۱.۷۲۲۵
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱۲۵,۰۰۰,۱۴۵,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان، شهرک صنعتی امیر کبیر
تسمه ماشینکاری 3 میل
تسمه ماشینکاری ۳ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۳,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
1.2080اسلوونی
۱.۲۰۸۰اسلوونی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۱۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان، شهرک صنعتی امیر کبیر
1.2080چین
۱.۲۰۸۰چین
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۲۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان، شهرک صنعتی امیر کبیر
HSS
HSS
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۹۸۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران