شماره های تماس

محصولات

کل محصولات:۲۹۲۷
دانلوداطلاعات
۲ محصول یافت شد.
شمش چدن داکتیل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
Array
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۶,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۱۳:۲۷
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- نجف آباد
شمش چدن خاکستری
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
Array
: قیمت ۱ کیلو گرم
۳۷,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۱۴:۱۰
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- نجف آباد