شماره های تماس

محصولات

کل محصولات:۲۹۲۴
دانلوداطلاعات
۶۶ محصول یافت شد.
۴۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ - ۱۹:۰۵
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
فولاد آلیاژی
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ - ۱۴:۳۹
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
میلگرد ۵۲ میل ۱.۷۰۳۵ آنیل-محصول فولاد آلیاژی ایران تحویل تهران
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۹۳,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ - ۱۳:۴۴
: بارگیری از
انبار
آذربایجان شرقی
- تبریز
میلگرد ۵۵ میل ۱.۷۰۳۵ آنیل -فولاد آلیاژی ایران تحویل تهران
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۹۳,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ - ۱۳:۴۲
: بارگیری از
انبار
آذربایجان شرقی
- تبریز
ميلگرد ساده هاترول
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ - ۱۱:۰۴
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
استیل ۴۲۰ (۱.۴۰۲۱)
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
شفت اسفراین mo40
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ - ۱۰:۰۰
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
شفت اسفراین ck
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۸۸,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ - ۱۰:۰۴
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
MO40 گرید ۷۲۲۵D
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۹۲,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ - ۱۵:۲۱
: بارگیری از
انبار
مازندران
- قایمشهر
سمانته ۷۱۳۱
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۸۵,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ - ۱۵:۲۱
: بارگیری از
انبار
مازندران
- قایمشهر
فولاد ساده کربن گرید ۱۱۴۱
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۵,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ - ۱۵:۲۱
: بارگیری از
انبار
مازندران
- قایمشهر
۱۱۹۱- ck45
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۲,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ - ۱۵:۲۱
: بارگیری از
انبار
مازندران
- قایمشهر
میلگرد۲۰اتومات ترک
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱۹۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ - ۱۰:۰۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- بازاراهن شاداباد
میلگردSPK
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
میلگردST52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
میلگرد آلیاژی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ - ۱۱:۵۱
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
میلگردck45
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
میلگردسمانته
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
میلگردvcn150
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
میلگردmo40
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
هاترول ،شافت پیلینگ و پولیش و سنگ خورده
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۲,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۱:۰۳
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
فولاد vcn150،vcn200،st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
فولاد ck45،spk،mo40
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
۱.۷۲۲۵ آلیاژی یزد، اسفراین، اصفهان
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱۰۵,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ - ۲۰:۰۱
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان، شهرک صنعتی امیر کبیر
۱.۲۳۴۴چینESR
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۴۰,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ - ۱۹:۵۸
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان، شهرک صنعتی امیر کبیر
فولاد ۴۵cts
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۸۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ - ۲۳:۲۳
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- شهرک صنعتی مورچه خورت
فولاد ck45
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
توضیع انواع فولادهای الیاژی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
۲۳۴۴
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
SPk
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران