شماره های تماس

محصولات

کل محصولات:۲۹۲۷
دانلوداطلاعات
۴ محصول یافت شد.
پروفیل ضخامت ۲
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
چهار پهلو
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۱,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ - ۱۶:۰۱
: بارگیری از
انبار
چهار محال و بختیاری
- شهرکرد
کلیه مقاطع فولادی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
چهار پهلو
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
چهارپهلو CK45
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
چهار پهلو
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۴,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
Hss
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
چهار پهلو
: قیمت ۱ کیلو گرم
۹۸۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران