رفتن به محتوای اصلی

محصولات

All products:۲۳۷۰
دانلوداطلاعات
۲۳۳ محصول یافت شد.
ck45
ck45
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ - ۲۰:۴۷
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران پارس امير
ورق ٢٥ ميل چيني st52 2*6
ورق ٢٥ ميل چيني st52 2*6
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵,۹۸۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ - ۱۱:۱۵
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- Tehran
ورق 5 (st52) عرض 95 سانتی متر
ورق ۵ (st52) عرض ۹۵ سانتی متر
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
ورق 5 (st52) عرض 85سانتی متر
ورق ۵ (st52) عرض ۸۵سانتی متر
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
40 اکسین st52
۴۰ اکسین st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۲۱:۵۵
: بارگیری از
انبار
خوزستان
- اهواز
35 اکسین st52
۳۵ اکسین st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۲۱:۵۲
: بارگیری از
انبار
خوزستان
- اهواز
30 اکسین st52
۳۰ اکسین st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۲۱:۴۹
: بارگیری از
انبار
خوزستان
- اهواز
25 اکسین st52
۲۵ اکسین st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۲۱:۴۸
: بارگیری از
انبار
خوزستان
- اهواز
20 اکسین st52
۲۰ اکسین st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۲۱:۴۶
: بارگیری از
انبار
خوزستان
- اهواز
15 اکسین st52
۱۵ اکسین st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۲۱:۴۵
: بارگیری از
انبار
خوزستان
- اهواز
12 اکسین st52
۱۲ اکسین st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۲۱:۳۹
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز
10 اکسین st52
۱۰ اکسین st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۲۱:۳۷
: بارگیری از
انبار
خوزستان
- اهواز
8 اکسین st52
۸ اکسین st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۲۱:۳۶
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز
50 میل 2 در طول اکسین st52
۵۰ میل ۲ در طول اکسین st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۲۱:۳۵
: بارگیری از
انبار
خوزستان
- اهواز
ورق st52
ورق st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ - ۱۱:۴۷
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- Tehran
ورق st52
ورق st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ - ۱۱:۴۴
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- Tehran
 لوله استیل دکوراتیو
لوله استیل دکوراتیو
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق ck45  در انبار تهران  ٨ ميل تا ٦٠ ميل
ورق ck45 در انبار تهران ٨ ميل تا ٦٠ ميل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
ورق st52  ٢٥ ميل ٢*١٢ تحويل تهران
ورق st52 ٢٥ ميل ٢*١٢ تحويل تهران
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
ورقST52
ورقST52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق A516GR70
ورق A516GR70
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق St 52 اكسين از ٨ ميل تا ٦٠ ميل در اهواز
ورق St 52 اكسين از ٨ ميل تا ٦٠ ميل در اهواز
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
ورق A516 Gr 70
ورق A516 Gr 70
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
ورق 15 عرض 1500 فولاد مبارکه  ST52
ورق ۱۵ عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه ST52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
ورق 12 عرض 1500 فولاد مبارکه  ST52
ورق ۱۲ عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه ST52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
ورق 10 عرض 1500 فولاد مبارکه  ST52
ورق ۱۰ عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه ST52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
ورق 8 عرض 1500فولاد مبارکه ST52
ورق ۸ عرض ۱۵۰۰فولاد مبارکه ST52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
ورق 6عرض 1500 فولاد مبارکه  ST52
ورق ۶عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه ST52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
ورق 5 عرض 1500 فولاد مبارکه ST52
ورق ۵ عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه ST52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
ورق 4 عرض 1500 فولاد مبارکه ST52
ورق ۴ عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه ST52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان