رفتن به محتوای اصلی

محصولات

All products:۲۳۶۹
دانلوداطلاعات
۳۳۲ محصول یافت شد.
شفت اسفراین mo40
شفت اسفراین mo40
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ - ۱۰:۰۰
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
شفت اسفراین ck
شفت اسفراین ck
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۸۸,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ - ۱۰:۰۴
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ck45
ck45
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ - ۲۰:۴۷
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران پارس امير
MO40  گرید 7225D
MO40 گرید ۷۲۲۵D
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۹۲,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ - ۱۵:۲۱
: بارگیری از
انبار
مازندران
- قایمشهر
سمانته 7131
سمانته ۷۱۳۱
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۸۵,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ - ۱۵:۲۱
: بارگیری از
انبار
مازندران
- قایمشهر
فولاد ساده کربن گرید 1141
فولاد ساده کربن گرید ۱۱۴۱
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۵,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ - ۱۵:۲۱
: بارگیری از
انبار
مازندران
- قایمشهر
1191- ck45
۱۱۹۱- ck45
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۲,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ - ۱۵:۲۱
: بارگیری از
انبار
مازندران
- قایمشهر
میلگرد۲۰اتومات ترک
میلگرد۲۰اتومات ترک
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
گرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱۹۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ - ۱۰:۰۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- بازاراهن شاداباد
ورق ٢٥ ميل چيني st52 2*6
ورق ٢٥ ميل چيني st52 2*6
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵,۹۸۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ - ۱۱:۱۵
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- Tehran
ورق 5 (st52) عرض 95 سانتی متر
ورق ۵ (st52) عرض ۹۵ سانتی متر
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
ورق 5 (st52) عرض 85سانتی متر
ورق ۵ (st52) عرض ۸۵سانتی متر
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
لوله های فولادی
لوله های فولادی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
لوله
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ - ۱۴:۵۹
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
انواع لوله فولادی صنعتی آب گاز نفت
انواع لوله فولادی صنعتی آب گاز نفت
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
لوله
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ - ۱۴:۴۱
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
لوله مانیسمان،لوله گالوانیزه،لوله اسپیرال
لوله مانیسمان،لوله گالوانیزه،لوله اسپیرال
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
لوله
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ - ۱۴:۴۶
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
40 اکسین st52
۴۰ اکسین st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۲۱:۵۵
: بارگیری از
انبار
خوزستان
- اهواز
35 اکسین st52
۳۵ اکسین st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۲۱:۵۲
: بارگیری از
انبار
خوزستان
- اهواز
30 اکسین st52
۳۰ اکسین st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۲۱:۴۹
: بارگیری از
انبار
خوزستان
- اهواز
25 اکسین st52
۲۵ اکسین st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۲۱:۴۸
: بارگیری از
انبار
خوزستان
- اهواز
20 اکسین st52
۲۰ اکسین st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۲۱:۴۶
: بارگیری از
انبار
خوزستان
- اهواز
15 اکسین st52
۱۵ اکسین st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۲۱:۴۵
: بارگیری از
انبار
خوزستان
- اهواز
12 اکسین st52
۱۲ اکسین st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۲۱:۳۹
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز
10 اکسین st52
۱۰ اکسین st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۲۱:۳۷
: بارگیری از
انبار
خوزستان
- اهواز
8 اکسین st52
۸ اکسین st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۲۱:۳۶
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز
50 میل 2 در طول اکسین st52
۵۰ میل ۲ در طول اکسین st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ - ۲۱:۳۵
: بارگیری از
انبار
خوزستان
- اهواز
ورق st52
ورق st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ - ۱۱:۴۷
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- Tehran
ورق st52
ورق st52
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ - ۱۱:۴۴
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- Tehran
 لوله استیل دکوراتیو
لوله استیل دکوراتیو
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
شمش چدن داکتیل
شمش چدن داکتیل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
Array
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۶,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۱۳:۲۷
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- نجف آباد
شمش چدن خاکستری
شمش چدن خاکستری
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
Array
: قیمت ۱ کیلو گرم
۳۷,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۱۴:۱۰
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- نجف آباد
ورق ck45  در انبار تهران  ٨ ميل تا ٦٠ ميل
ورق ck45 در انبار تهران ٨ ميل تا ٦٠ ميل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
ورق
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران