شماره های تماس

۱.۷۲۲۵

۱.۷۲۲۵
فلزات آلیاژی
تسمه
انبار
اصفهان
اصفهان، شهرک صنعتی امیر کبیر
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ - ۱۳:۰۷
۱۲۵,۰۰۰,۱۴۵,۰۰۰ ریال
1.7225
ریال
فرشاد هارونی