شماره های تماس

۱.۲۰۸۰چین

۱.۲۰۸۰چین
فلزات آلیاژی
تسمه
انبار
اصفهان
اصفهان، شهرک صنعتی امیر کبیر
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ - ۱۳:۲۲
۵۲۰,۰۰۰ ریال
1.2080چین
ریال
فرشاد هارونی