شماره های تماس

۱.۲۰۸۰اسلوونی

۱.۲۰۸۰اسلوونی
فلزات آلیاژی
تسمه
انبار
اصفهان
اصفهان، شهرک صنعتی امیر کبیر
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ - ۱۳:۲۴
۶۱۰,۰۰۰ ریال
1.2080اسلوونی
ریال
فرشاد هارونی