شماره های تماس

کویل ۵ عرض ۱۵۰۰فولاد مبارکه

کویل ۵ عرض ۱۵۰۰فولاد مبارکه
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۱:۴۹
کویل 5 عرض 1500فولاد مبارکه
ریال
آهن بانک