شماره های تماس

کویل ۴ عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه

کویل ۴ عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۱:۴۹
کویل 4 عرض 1500 فولاد مبارکه
ریال
آهن بانک