شماره های تماس

کلاف ۵/۵ کششی مارک گروه ملی اهواز

کلاف ۵/۵ کششی مارک گروه ملی اهواز
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
گروه ملی فولاد ایران
انبار
خوزستان
انبار اهواز-دفتر اصفهان۰۳۱۳۶۲۶۹۳۳۰
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ - ۱۰:۵۷
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ - ۱۰:۵۷
۵.۵
کششی
کلاف ساده
کلاف 5/5 کششی مارک گروه ملی اهواز
ریال