شماره های تماس

پروفیل ۶ میل ۱۰۰*۱۵۰

پروفیل ۶ میل ۱۰۰*۱۵۰
ST 44
انواع لوله و پروفیل
قوطی و پروفیل
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ - ۱۲:۴۴
۶۰,۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ - ۱۲:۴۴
قوطی
۱۰۰*۱۵۰
۶
شاخه ۶ متری
ایتالیایی ( بار وارداتی)
پروفیل 6 میل 100*150
ریال