شماره های تماس

ورق۱.۵ گرم ۵فولاد مبارکه

ورق۱.۵ گرم ۵فولاد مبارکه
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۱:۴۳
۵
۱.۵
ورق1.5 گرم 5فولاد مبارکه
ریال