شماره های تماس

ورق۱۵ گرم عرض۱.۵فولاد مبارکه

ورق۱۵ گرم عرض۱.۵فولاد مبارکه
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۱:۵۳
۱۵
۱.۵
ورق15 گرم عرض1.5فولاد مبارکه
ریال