شماره های تماس

ورق۱۵ میل ۲*۶ st52 اکسین

ورق۱۵ میل ۲*۶ st52 اکسین
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ - ۰۸:۳۵
ورق15 میل 2*6 st52 اکسین
ریال
کیمیا تجارت آکام