شماره های تماس

ورق۱۲۵ گالوانیزه۰.۴۰کرد

ورق۱۲۵ گالوانیزه۰.۴۰کرد
انواع ورق آهنی
ورق گالوانیزه و رنگی
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۰:۴۹
۰.۴۰
ورق125 گالوانیزه0.40کرد
ریال
پارس فلز علی