شماره های تماس

ورق۱۲۵ گالوانیزه ۰.۶۰الماس

ورق۱۲۵ گالوانیزه ۰.۶۰الماس
انواع ورق آهنی
ورق گالوانیزه و رنگی
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۰:۵۴
۰.۶۰
۱۲۵
ورق125 گالوانیزه 0.60الماس
ریال
پارس فلز علی