شماره های تماس

ورق۱۲۵ کرم۰.۴۷ چین

ورق۱۲۵ کرم۰.۴۷ چین
انواع ورق آهنی
ورق گالوانیزه و رنگی
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۰:۱۰
۰.۴۷
۱۲۵
ورق125 کرم0.47 چین
ریال
پارس فلز علی