شماره های تماس

ورق۱.۲۵ پرتقالی۰.۴۸ چین

ورق۱.۲۵ پرتقالی۰.۴۸ چین
انواع ورق آهنی
ورق گالوانیزه و رنگی
انبار
خوزستان
بندر امام
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۰۹:۴۶
۱.۲۵
ورق1.25 پرتقالی0.48 چین
ریال
پارس فلز علی