شماره های تماس

ورق۱۲۵ پرتقالی ۰.۴۷ چین

ورق۱۲۵ پرتقالی ۰.۴۷ چین
انواع ورق آهنی
ورق گالوانیزه و رنگی
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۰:۰۴
۰.۴۷
۱۲۵
ورق125 پرتقالی 0.47 چین
ریال
پارس فلز علی