شماره های تماس

ورق۱۲۵ نارنجی ۰.۵۰ فولا مبارکه

ورق۱۲۵ نارنجی ۰.۵۰ فولا مبارکه
انواع ورق آهنی
ورق گالوانیزه و رنگی
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۰:۲۵
۰.۵۰
۱۲۵
ورق125 نارنجی 0.50 فولا مبارکه
ریال
پارس فلز علی