شماره های تماس

ورق۱.۲۵ قهوه ای ۰.۴۸چین

ورق۱.۲۵ قهوه ای ۰.۴۸چین
انواع ورق آهنی
ورق گالوانیزه و رنگی
انبار
خوزستان
بندر امام
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۰۹:۴۷
۱.۲۵
ورق1.25 قهوه ای 0.48چین
ریال
پارس فلز علی