شماره های تماس

ورق۱۲۵ سفید ۰.۴۰ فولاد مبارکه

ورق۱۲۵ سفید ۰.۴۰ فولاد مبارکه
انواع ورق آهنی
ورق گالوانیزه و رنگی
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۰:۱۵
۰.۴۰
۱۲۵
ورق125 سفید 0.40 فولاد مبارکه
ریال
پارس فلز علی